PSST:

Vet du att vi erbjuder gratis stöd

genom vår självhjälpsgrupp Droppen?


  Kontakta oss om du vill veta mer!


  Kvinnojouren Embla är en av samhällets viktigaste aktörer för att hjälpa och stötta våldsutsatta kvinnor och deras barn, samt synliggöra och bekämpa mäns våld mot kvinnor och barn.
  Kvinnojouren Embla är en ideell förening, religiöst och partipolitiskt obunden, som arbetar under demokratiska former med ett kvinnoperspektiv präglat av respekt för alla människors lika värde.
  Vi är ideella stödpersoner som är en förutsättning för att jouren ska kunna ha en kontinuerlig verksamhet med god tillgänglighet.
  Ideellt arbetande jourkvinnor arbetar med råd och stöd till hjälpsökande kvinnor samt

  svarar för det fortlöpande arbetet på jouren – administration, myndighetskontakter,

  information mm.

  Kvinnojouren Embla är verksam i Sölvesborgs kommun i Blekinge län.


  Vad är våld?

  ¤ Våld är en maktutövning, en handling som berör minst två personer
  ¤ Våldshandling har en avsikt: den ska påverka, lära, visa, uppfostra, hejda
  ¤ Våldshandlingen har en verksam faktor: den ger ångest eller smärta, skadar eller kränker

  ¤ Konsekvensen blir rädsla som i sin tur leder till underkastelse och anpassning

  ”Våld är varje handling som genom att den skrämmer, tillfogar smärta, skadar eller kränker tvingar andra att göra något mot sin vilja eller att upphöra att göra det de vill”