Vi är en partipolitisk och religiöst obunden förening som arbetar helt fristående från myndigheter.
Vi erbjuder medmänsklig hjälp till tjej/kvinnor som blivit psykiskt eller fysiskt misshandlade, våldtagna, hotade, etc.

Kvinnojouren ​Embla har idag 20 st som är behjälpliga med jourarbete och jourtelefonen

Vi är anträffbara alla dagar mellan 8.00-22.00


Vi är alltid 2 vid en placering.
Vi tar endast emot placering tillsammans med socialtjänsten dagtid mellan 08.00-16.00 måndag - fredag. (Observera att vi inte kan ta emot djur vid en placering på grund av eventuella allergier.)
Jouren har vi en vecka åt gången (mån - mån) och är alltid 2 eventuellt 3 om vi har fått in en ny medlem som ska introduceras.

Vi är anträffbara i stort sett dygnet runt via telefon.
Vår grupp består av kvinnor i olika åldrar, bakgrund, nationalitet och erfarenhet.

Vi kan inte vara på plats dygnet runt på grund av att vi endast har en anställd på 100 % och vi utgår alltid från kvinnans och hennes eventuella barns behov.

Vi har inget skyddat boende som ska vara utrustade med lås/larm och tillsyn dygnet runt.

Vi har ej möjlighet att ta emot utsatta med funktionsnedsättningar eller missbrukande kvinnor.

Likaså har vi ingen tillgång till tolkmöjligheter.

Lite historik:
Den 8:e mars 1982 startade kvinnojouren i Sölvesborg sin verksamhet via telefon och jour dygnet runt. Första året hade 43 personer kontaktat jouren. Man spred information via föreningar, lokalpress, Radio Blekinge och TV:s Sydnytt efter några händelser i vår kommun som dessa kvinnor reagerade starkt på. Med detta startades en kvinnojour.

Hur jobbar vi:
Om en kvinna ringer oss så är hon anonym, vilket betyder att vi inte registrerar personuppgifter. Framförallt arbetar vi under tystnadslöfte. Vi har möjlighet att erbjuda en tillfällig bostad, ett skyddat boende för kvinnor med eventuella barn. Om kvinnan vill så hjälper vi till med kontakter och besök till exempel hos polis, läkare och socialförvaltning. Vi agerar även som stödperson vid rättegång. Vid tid och möjlighet så informerar vi på skolor, arbetsplatser och föreningar. Vi har tyvärr ingen möjlighet att ta emot aktivt missbrukande kvinnor men kan ge tips och råd om hur man kan få hjälp med problemet.

Säkerhet:
När vi jobbar tänker vi både på kvinnans och vår egen säkerhet. Vi är alltid två vid akuta utryckningar. Vi försöker få reda på var förövaren befinner sig och bestämmer möte med kvinnan på en neutral plats där vi kan möta upp henne. Vi kontrollerar om hon eventuellt behöver läkarvård och kan få sina eventuella skador dokumenterade därefter kör vi till det hemliga boendet. I det hemliga boendet kan kvinnan även ta med sig sina eventuella barn. Som barn räknas man upp till 18 år. Inga andra anhöriga eller vänner får vistas i boendet. Allt för att skydda kvinnan för att inte bli utsatt för nya hot. Boendet har 3 rum och kök, vilket innebär att kvinnan eventuellt kan få dela boendet med andra utsatta kvinnor om möjlighet finns.

Jourboendet är fullt utrustat för både kvinnor och barn.

Stöd:
Det är alltid kvinnan som beslutar vilka åtgärder som hon vill göra. Om hon till exempel vill göra en polisanmälan måste den göras av kvinnan själv, vi kan vara henne behjälplig med att följa med till polisstationen.

Kvinnojouren gör aldrig en polisanmälan i samband med kvinnomisshandel. Däremot om ett barn far illa så är det vår skyldighet att anmäla till socialförvaltningen. Vi informerar henne att hon kan dokumentera sina skador hos sjukvården utan att göra en polisanmälan. Hon kan även få hjälp av socialförvaltningen som vi har ett gott samarbete med.

Vi kan hjälpa till med besök som hon vill göra som t ex: söka bostad, läkarhjälp, socialförvaltning eller dyl. Vi finns där om hon behöver prata av sig.

Det är inte alltid man behöver bli placerad i vårt boende utan man kan även träffas för enskilda samtal som bokas in via telefon 0456-131 00. Dessa träffar har vi på vårt kontor.

Vi har flera självhjälpsgrupper och enskilda samtal, ta en kontakt med oss om du behöver råd och stödVårt mål:
Att ge kvinnor och barn stöd i ett akut skede. Stötta kvinnor som vill förändra sin livssituation. Stödja kvinnor vid kontakt med myndigheter, läkare, polis m.fl. Att utveckla vår kunskap och sprida den hos våra medlemmar och hos allmänheten.